DomůAktuality

Pozice APMS k využití pásma 600 MHz

APMS představila politikům a veřejnosti svou pozici k budoucímu využití pásma 600 MHz, která je postavena na třech základních pilířích.

23. Úno 2023

Za posledních deset let došlo k rapidnímu nárůstu využívání mobilních dat obyvateli ČR. Spotřebitelé i podniky využívají mobilní internetové připojení pro širokou škálu služeb. Vysoce kvalitní připojení se stalo nezbytným pro výkon pracovních činností, produktivitu, údržbu domácností stejně jako pro volnočasové aktivity. Kvalitní konektivita je podle Evropské komise základním stavebním kamenem digitální transformace mající strategický význam pro růst a inovace ve všech hospodářských odvětvích.

Využívání mobilních dat ze strany občanů ČR roste natolik rychle, že stávající vysílací frekvence nebudou po roce 2030 pro uspokojení potřeb obyvatel stačit. Řešením může být získání části spektra v pásmu UHF. Toto pásmo je ideální pro zlepšení pokrytí ve venkovních oblastech a pro efektivní využití stávající síťové infrastruktury.

Využití digitálního televizního vysílání (DTT) v pásmu UHF reálně neustále klesá. Mobilní operátoři uznávají společenskou hodnotu pozemního (terestrického) vysílání se všemi specifiky, které v ČR oproti většině ostatních zemí EU vykazuje. Otázkou však zůstává, kolik spektra bude toto vysílání v budoucnu skutečně potřebovat. Všichni vidíme, že s nástupem nových technologií v oblasti digitální zábavy se významně mění zvyky obyvatel v konzumaci televizního obsahu. Významně roste podíl sledování pořadů ze záznamu / on demand či tzv. opožděné sledování (tedy za využití internetového připojení).

Proto APMS zadala průzkum zaměřený na trendy konzumace audiovizuálního obsahu jehož výsledky budou dostupné v dubnu 2023.

APMS doporučuje, aby pásmo 600 MHz bylo v budoucnosti dedikováno na tzv. koprimárním základě. Umožnilo by to národním vládám a regulačním orgánům flexibilně rozhodnout o jeho budoucím využití, a to zejména v návaznosti na vývoj trendů v konzumaci televizního obsahu.

Nepožadujeme, aby bylo toto pásmo primárně přiděleno mobilním službám již od roku 2030. Současně se ale domníváme, že již po roce 2030 bude společensky neefektivní využívat toto pásmo v plné své šíři pouze pro televizní vysílání. Zvláště pokud se v budoucnu potvrdí či dokonce zesílí trendy odklonu od lineárního sledování televize (televize přes anténu na střeše) směrem ke sledování ze záznamu či opožděnému sledování, kde je naopak klíčovým předpokladem kvalitní internetové připojení.

Sdílet
magnifiercrosschevron-down