DomůAktuality

Lepší internet ve vagonech by přesvědčil téměř 50 % Čechů, aby preferovali cestu vlakem.

Pro Čechy je při cestování vlakem klíčové, aby ve vlaku bylo pohodlí, aby tam bylo kvalitní internetové připojení a aby mohli během cesty pracovat. Kvalitní připojení by dokonce přesvědčilo téměř 50 % Čechů, kteří v současnosti po koridorech pravidelně NECESTUJÍ, aby cestu vlakem preferovali. Vyplývá to výzkumu, který pro APMS vytvořila společnost NMS Market Research.

Výzkum o kvalitě internetu na hlavních železničních koridorech přinesl jedno zásadní zjištění. Tím je, že v roce 2021 se POUZE 6 % cestujících ve vlaku NEPŘIPOJUJE k internetu. Potvrzuje to, že doba se významně mění a poptávka po kvalitním mobilním internetu roste i u lidí, kteří v minulosti nebyli s technologiemi takoví kamarádi (historicky bylo takových lidí cca 30 %).

Významně se mění i postoj lidí k otázce bezpečnosti. Veřejné Wi-fi sítě považuje za bezpečné pouze 31 % dotazovaných, zatímco mobilní připojení považuje za bezpečné 69 % lidí. Samotnou bezpečnost internetového připojení považuje za důležitou 85 % cestujících.

Výzkum současně potvrdil, že jen 4 z 10 cestujících jsou spokojeni s aktuální rychlostí a stabilitou připojení (Wi-Fi či mobilního) uvnitř vlakových souprav.

Železniční vagón se chová jako tzv. Faradayova klec a mobilní signál z venku nepustí dovnitř. Technickým řešením je instalace tzv. opakovačů do vlakových souprav. Ty signál zachytí venku a přivedou dovnitř vagonu. Nicméně operátoři nemohou instalovat opakovače do vagónů, které jim nepatří. Proto je potřebná vzájemná synergie státu, Správy železnic, mobilních operátorů a provozovatelů vlaků,“ vysvětluje Jiří Grund, prezident APMS a dodává, že po téměř dvou letech intenzivních jednání, se již objevuje světlo na konci tunelu.

Instalaci tzv. opakovačů, které zajistí kvalitní průchod mobilního signálu do vnitřku vlakových souprav, podporuje 8 z 10 cestujících.

Dvě třetiny dotázaných si dokonce myslí, že stát, který dotuje dopravní obslužnost, by měl po provozovatelích vlakových souprav požadovat, aby zajistili průchod mobilního signálu do vnitřku vlakových souprav a instalovali tzv. opakovače mobilního signálu.

Více než 80 % dotázaných souhlasí, že řešením situace kvalitního pokrytí vlakových koridorů mobilním internetem je vzájemná synergie všech zainteresovaných stran (stát, provozovatelé vlakových souprav, mobilní operátoři) a jejich spolupráce pro dosažení veřejného zájmu. 

Kvalitní internet ve vlaku totiž může významně ovlivnit i ochotu lidí preferovat vlak a ulevit silnicím i životnímu prostředí.

Cílem výzkumu bylo ověřit situaci kvality internetového připojení, zejména pak mobilního internetového připojení uvnitř vlakových souprav. Cílovou skupinou byli uživatelé železničních koridorů na trasách Praha – Ostrava, Praha – Brno a Praha – Plzeň, kteří cestují alespoň jednou měsíčně expresními / rychlíkovými vlaky & uživatelé jiných dopravních prostředku (řidiči) na stejných trasách, kteří neodmítají cestovat vlakem. On-line sběr dat probíhal v Českém národním panelu mezi 1093 respondenty.

Problematika kvality mobilního signálu uvnitř vlaku:

Kvalitní mobilní signál uvnitř vlakových souprav trápí Čechy mnoho let. Ačkoli jsou železniční koridory pokryté mobilním signálem v souladu s licenčními podmínkami, je kvalita příjmu signálu uvnitř vlakových souprav významně ovlivněna útlumem signálu, za kterým stojí plášť vagónů. Hodnota útlumu mobilního signálu v soupravách se ještě významně liší podle typu vagónového vozu použitého v soupravě (viz. Výsledky měření ČTÚ z 2016).

Technické řešení pro zajištění kvalitního pokrytí uvnitř vagónů stojí na dvou pilířích:

  1. Instalace opakovačů, které přenášejí mobilní signál dovnitř vagónu   
  2. Zahuštění sítě 4G/5G vysílačů podél železničních koridorů

Kroky 1 a 2 musí být realizovány současně. Zahuštění vysílačů, bez opakovačů, by byla zmařená investice, neboť by samotná výstavba a zahuštění mobilní sítě nevedlo ke splnění cíle (posílit signál uvnitř vlakové soupravy). Stejně tak instalace opakovače ve vlakových soupravách bez současného zahuštění mobilní infrastruktury podél železničních tratí by automaticky nevedlo k potřebné kvalitě po celém úseku železničního koridoru.

Video: Proč je důležitá instalace opakovačů?

Sdílet
magnifiercrosschevron-down