DomůAktuality

Budoucí využití pásma 6 GHz

Češi konzumují stále větší množství digitálních služeb. Čím více mobilních dat budou obyvatelé ČR využívat, tím více frekvěnčního spektra budou potřebovat provozovatelé telekomunikačních sítí, aby poptávku obyvatel dokázali uspokojit. APMS společně s Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) připravili Policy paper na téma optimálního budoucího přidělení pásma 6 GHz či jeho části pro licencované či nelicencované využití.

20. Dub 2023

S rostoucí poptávkou po konzumaci mobilních dat ze strany obyvatel ČR poroste i poptávka po větším využití dalších frekvenčních pásem pro mobilní služby (tzv. IMT). Aktuálně jediným dalším možným mid-band pásmem pro celoplošné 5G a budoucí generace mobilních sítí ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je pásmo 6 GHz (resp. jeho horní část 6425-7125 MHz). Splňuje totiž požadavky jak na vysokou kapacitu, a tak na datové rychlosti a zároveň umožňuje efektivní základní pokrytí. Pro další dekádu není identifikováno žádné jiné pásmo pro IMT s podobnými charakteristikami.

Pásmo 6 GHz může také reagovat na zvýšenou poptávku po spektru ve středním pásmu pro 5G/6G v České republice, protože má, jak ukazují testy, podobné podmínky šíření jako pásmo 3400-3800 MHz. Ze studií kompatibility vyplývá, že je možné sdílet tyto kmitočty mezi sítěmi IMT a pevnou družicovou službou. Koexistenci s pevnou službou je nutné řešit na národní úrovni.

Nejlepším řešením se pro Českou republiku jeví, po schválení strategického rámce, postupná (v návaznosti na konec jednotlivých individuálních oprávnění) migrace přidělených pevných spojů do jiného pásma a tím zajištění podpory plného rozvoje sítí IMT v pásmu 6 GHz na konci této dekády. Přidělení tohoto pásma pro IMT pomůže, jak ukazuje Policy paper APMS, naplnit cíle digitální transformace České republiky, které jsou spojeny s cíli EU (1 Gbit/s pevné připojení do každé domácnosti a vysokorychlostní 5G v každé obydlené oblasti).

Pro realizaci popsaných benefitů je nutné, aby Český telekomunikační úřad předložil vládě úpravu Strategie správy spektra tak, aby dal telekomunikačnímu sektoru jistotu o budoucím využití tohoto pásma a umožnil investice do něj. Stát by měl zadat studie kompatibility a budoucího využití tohoto pásma, například v rámci vyhrazených prostředků z Národního plánu obnovy. Česká republika by měla v neposlední řadě aktivně podpořit alokaci spektra pro IMT na úrovni EU a ITU.

Více informací je k dispozici v Policy paperu níže:

Sdílet
magnifiercrosschevron-down